Mark KILLILEA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Ковчежник
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Група на Съюза за Европа - Ковчежник
 • 24-10-1996 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Ковчежник

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Fianna Fáil Party (Ирландия)

Квестор 

 • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Европейски парламент
 • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Квестори
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-1994 / 18-10-1995 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-03-1995 / 19-09-1995 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 10-10-1995 / 23-11-1995 : Комисия по бюджетите
 • 24-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони