Jean J.M. PENDERS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 10-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 09-02-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Норвегия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Норвегия

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство