Christos PAPOUTSIS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 23-01-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 23-01-1995 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

членове 

  • 21-07-1994 / 23-01-1995 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
  • 17-11-1994 / 23-01-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 21-07-1994 / 23-01-1995 : Комисия по развитие и сътрудничество