Georgios ROMEOS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 21-04-1993 / 13-10-1993 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 13-10-1993 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Европейски парламент
 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Бюро на Европейския парламент
 • 14-01-1992 / 13-10-1993 : Европейски парламент
 • 14-01-1992 / 13-10-1993 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 15-01-1992 / 13-10-1993 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 28-01-1992 / 13-10-1993 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 13-10-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 26-05-1993 / 13-10-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-01-1992 / 13-10-1993 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 11-02-1993 / 13-10-1993 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия