Georgios SARIDAKIS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Заместник-председател
 • 21-01-1992 / 13-05-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 14-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)

Заместник-председател 

 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по парични въпроси

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по петициите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция