Konstantinos STAVROU : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения

членове 

 • 26-07-1989 / 10-06-1990 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-09-1989 / 10-06-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 11-06-1990 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)