José H.G. HAPPART : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Parti socialiste (Белгия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Канада
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Канада
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Канада
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Канада
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Канада

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 18-07-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 07-05-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)