Paul M.J. STAES : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 31-05-1991 : Група на Зелените в Европейския парламент - Заместник-председател
  • 01-06-1991 / 18-07-1994 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Anders gaan leven (Белгия)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико