Jaak H.-A. VANDEMEULEBROUCKE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 20-07-1994 : Група на Европейския радикален алианс - Член
 • 21-07-1994 / 14-10-1998 : Група на Европейския радикален алианс - Ковчежник

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 14-10-1998 : Volksunie (Белгия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 16-01-1997 / 14-10-1998 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 16-01-1997 / 14-10-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

Заместник 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 14-09-1995 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 14-09-1995 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 23-04-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 14-10-1998 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 14-10-1998 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 14-10-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 14-10-1997 / 14-10-1998 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея