Ernest GLINNE : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 14-01-1992 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti socialiste (Белгия)

Квестор 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Европейски парламент
 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Квестори
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати