Giorgio ALMIRANTE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 23-05-1988 : Група на Европейската десница - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 23-05-1988 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Италия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 23-05-1988 : Комисия по институционални въпроси

Заместник 

  • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 16-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
  • 21-01-1987 / 23-05-1988 : Комисия по външноикономически отношения