Willy VERNIMMEN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член на бюрото

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistische Partij (Белгия)

Председател 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Швейцария
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Швейцария
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Швейцария

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Австрия

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите