Maurizio VALENZI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Италия)

членове 

  • 11-02-1985 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Магреба
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Магреба
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 30-07-1984 / 09-10-1984 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите