Lieselotte SEIBEL-EMMERLING : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Югославия
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Югославия

Заместник-председател 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Югославия

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените