Alexander SHERLOCK : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO)
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии