Horst SEEFELD : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 09-03-1986 : Група на социалистите - Член
 • 10-03-1986 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член на бюрото

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 25-07-1984 / 19-01-1987 : Европейски парламент
 • 25-07-1984 / 19-01-1987 : Бюро на Европейския парламент
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Европейски парламент
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 08-07-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа - Група II
 • 09-07-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по транспорт и туризъм