Hans-Joachim SEELER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа - Група I

Заместник-председател 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO)
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
 • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Комисия по институционални въпроси

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по институционални въпроси