Heinz SCHREIBER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

  • 26-07-1984 / 23-10-1984 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране