Lydie SCHMIT : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 27-07-1984 / 05-04-1987 : Група на социалистите - Член
  • 06-04-1987 / 25-10-1987 : Група на социалистите - Заместник-председател
  • 26-10-1987 / 07-04-1988 : Група на социалистите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 27-07-1984 / 07-04-1988 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Люксембург)

Заместник-председател 

  • 21-01-1987 / 07-04-1988 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики

членове 

  • 27-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 07-04-1988 : Комисия по политически въпроси
  • 21-01-1987 / 07-04-1988 : Комисия по правата на жените

Заместник 

  • 21-01-1987 / 07-04-1988 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика