Shelagh ROBERTS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Група на Европейските демократи - Член
  • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Заместник-председател

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Председател 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения

членове 

  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите