Frank SCHWALBA-HOTH : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 03-12-1986 : Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент - Член
 • 04-12-1986 / 18-02-1987 : Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент - Председател

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 18-02-1987 : Bündnis 90/die Grünen (Германия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO)
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
 • 21-01-1987 / 18-02-1987 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 21-01-1987 / 18-02-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 18-02-1987 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 13-12-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите