José SILVA DOMINGOS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 18-02-1987 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 18-02-1987 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Япония
  • 21-01-1987 / 18-02-1987 : Комисия по външноикономически отношения