Alfredo REICHLIN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 16-01-1985 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 16-01-1985 : Partito comunista italiano (Италия)

членове 

  • 26-07-1984 / 16-01-1985 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

  • 26-07-1984 / 16-01-1985 : Комисия по бюджетите