François M.G.A.Ch.F. ROELANTS DU VIVIER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 09-03-1986 : Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент - Член
 • 10-03-1986 / 03-12-1986 : Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент - Председател
 • 04-12-1986 / 04-03-1987 : Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент - Председател
 • 05-03-1987 / 24-07-1989 : Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti écologiste (Белгия)

Заместник-председател 

 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Магреба
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Магреба
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)

Заместник 

 • 11-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони