Mario RIGO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito socialista italiano (Италия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Турция
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Турция

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите