Joyce G. QUIN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

 • 26-07-1984 / 11-09-1985 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

 • 26-07-1984 / 23-10-1984 : Комисия по външноикономически отношения
 • 24-10-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 12-09-1985 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони