James L.C. PROVAN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Европейски парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Комисия по бюджетите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on applying codecision to decisions taken under Article 37 of the Treaty EN  
- P5_DCL(2002)0018 - Отпаднала  
James L.C. PROVAN , Jan MULDER , Terence WYNN  
Дата на внасяне : 21-10-2002
Срок : 21-01-2003
Брой подписали : 64 - 21-01-2003