Pierre-Benjamin PRANCHÈRE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti communiste français (Франция)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 12-02-1985 / 31-12-1985 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания
  • 10-04-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения