Spyridon PLASKOVITIS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 09-03-1986 : Група на социалистите - Заместник-председател
 • 10-03-1986 / 05-04-1987 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

 • 25-07-1984 / 19-01-1987 : Европейски парламент
 • 25-07-1984 / 19-01-1987 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта