Pierre PFLIMLIN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 10-02-1985 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
  • 11-02-1985 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 16-10-1984 : Centre des démocrates sociaux (Франция)
  • 17-10-1984 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française - Centre des démocrates sociaux (Франция)

Председател 

  • 24-07-1984 / 19-01-1987 : Европейски парламент
  • 24-07-1984 / 19-01-1987 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Швейцария
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Австрия

Заместник 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите