Jorge PEGADO LIZ : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Renovador Democratico (Португалия)

Заместник-председател 

  • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост

членове 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 10-04-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 22-01-1987 / 12-03-1987 : Комисия по петициите