José PEREIRA LOPEZ : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-02-1987 / 13-09-1987 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

  • 19-02-1987 / 13-09-1987 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

  • 13-03-1987 / 13-09-1987 : Комисия по външноикономически отношения