Francesco PETRONIO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 31-07-1988 : Група на Европейската десница - Член
 • 01-08-1988 / 24-07-1989 : Група на Европейската десница - Заместник-председател

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Италия)

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 12-02-1985 / 31-12-1985 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Асамблея на Португалската република
 • 10-04-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите