Andrew PEARCE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 09-10-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
  • 21-01-1987 / 19-02-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените
  • 20-02-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество

Заместник 

  • 26-07-1984 / 11-02-1985 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 09-10-1984 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите