Jiri PELIKAN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito socialista italiano (Италия)

членове 

 • 26-07-1984 / 26-07-1984 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO)
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по политически въпроси
 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси