Manuel PEREIRA : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1986 / 05-04-1987 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член
 • 06-04-1987 / 13-09-1987 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Заместник-председател
 • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Social Democrata (Португалия)
 • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране

членове 

 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране

Заместник 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите