Giovanni PAPAPIETRO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Италия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

членове 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Магреба (Алжир, Мароко, Тунис)

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони