Gustave A. PORDEA : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската десница - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Front national (Франция)

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики

Заместник 

 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените