Jeanette OPPENHEIM : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Det konservative folkeparti (Дания)

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 19-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора

Заместник 

 • 26-07-1984 / 22-10-1984 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 26-07-1984 / 15-11-1984 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 23-10-1984 / 11-02-1986 : Комисия по бюджетите
 • 16-11-1984 / 18-02-1986 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 12-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по транспорт и туризъм