Gabriele PEUS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 03-11-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 12-02-1985 / 31-12-1985 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Асамблея на Португалската република
  • 21-01-1987 / 02-11-1987 : Комисия по петициите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правата на жените
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите