Maria de Lourdes PINTASILGO : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените
  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1988 / 09-03-1988 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика