(Chris) Christopher Gerard O'MALLEY : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 03-06-1986 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 03-06-1986 / 24-07-1989 : Fine Gael Party (Ирландия)

членове 

  • 07-07-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 07-07-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 11-09-1986 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите

Заместник 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика