Christiane SCRIVENER : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 12-12-1985 : Група на либералите и демократите - Член
 • 13-12-1985 / 05-01-1989 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 05-01-1989 : Parti républicain (Франция)

Председател 

 • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Делегация за връзки с Турция

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 21-01-1987 / 05-01-1989 : Комисия по бюджетите

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 21-01-1987 / 05-01-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 05-01-1989 : Комисия по бюджетен контрол