Yvonne M.C.Th. van ROOY : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 30-10-1986 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 30-10-1986 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

членове 

  • 26-07-1984 / 30-10-1986 : Комисия по външноикономически отношения
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
  • 10-03-1986 / 30-10-1986 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

Заместник 

  • 26-07-1984 / 30-10-1986 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 26-07-1984 / 30-10-1986 : Комисия по правата на жените