Eva GREDAL : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 10-02-1985 : Група на социалистите - Заместник-председател
 • 11-02-1985 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialdemokratiet (Дания)

Председател 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Канада
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Канада
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 12-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите