Jean-Paul HUGOT : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество