Rüdiger HITZIGRATH : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 18-12-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 18-12-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите

членове 

  • 18-01-1985 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Австрия
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Австрия
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

  • 15-01-1985 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
  • 15-01-1985 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони