(Win) Winston James GRIFFITHS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 09-03-1986 : Група на социалистите - Член
 • 10-03-1986 / 05-04-1987 : Група на социалистите - Член на бюрото
 • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 25-07-1984 / 19-01-1987 : Европейски парламент
 • 25-07-1984 / 19-01-1987 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 21-01-1987 / 13-06-1988 : Комисия по регионална политика и регионално планиране

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика