Julián GRIMALDOS GRIMALDOS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Група на социалистите - Член
  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)
  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Югославия

членове 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество