José Luis GARCIA RAYA : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Група на социалистите - Член
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
 • 10-04-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 26-10-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и групата Контадора

Заместник 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони